Statut festivalu

International Road Movie Festival (IRMF; Mezinárodní Festival Road Movie) prezentuje umělecky výrazné filmy, které oslavují lidskou diverzitu a obohacují naše porozumění jiných kultur. IRMF věnuje pozornost objevování nových talentů z celého světa a jejich představení českému divákovi.

Za čím si stojíme: Mise festivalu

Naším posláním je zviditelnit a upozornit na filmy, které oslavují kulturní rozmanitost a přináší divákovi radost a údiv. Věříme, že příběh vedený autentickým hlasem má sílu nejen inspirovat, povznést a pobavit, ale také probudit nové myšlenky, překonávat hranice a přinést novou úroveň porozumění.

Kam jdeme: Vize festivalu

Naší vizí je poskytovat prostor mimořádným vizuálním příběhům, novým zážitkům a dobrodružstvím skrze výjimečnou sílu filmu.
IRMF představuje vycházející mezinárodní talenty a propojuje je s novým publikem, aby obohatilo společenský život a podpořilo tvorbu přeshraničních kontaktů.
Jsme odhodlaní stát se předním kulturním eventem, který nenabízí jen nezávislé filmy, ale také vzdělává publikum skrze panely, masterclasses a workshopy.

IRMF z. s. je neziskovou organizací, která se zavázala podporovat respekt komunity, lidskou důstojnost a čestnost ve veškerém svém jednání.